Inredningsstugan

Kutterspån, eldningsolja och torvströ blir ett alltmer populärt sätt att värma upp ditt hem. Dessa bränslen har en rad fördelar, från kostnadsbesparingar till miljömässig hållbarhet. Om du funderar på att elda med ett eller flera av dessa bränslen för ditt hem, finns här några saker att tänka på innan du gör ett köp. 

Eldningsolja

Eldningsolja är en av de mest effektiva värmekällorna som du kan använda i ditt hem. Den är också relativt billig och lätt att skaffa om du inte redan har den på lager. Brännolja brinner rent och producerar mycket lite rök, vilket gör den bättre för miljön jämfört med andra typer av bränslen som kol eller vedspisar. Den ger också en jämn värmeeffekt så att du kan hålla en behaglig temperatur året runt utan att ständigt behöva justera temperaturinställningarna i ditt hem. 

Torvströ

Torvströ är en annan typ av bränsle som har blivit alltmer populärt som en alternativ värmekälla för bostäder. Torvströ är tillverkat av dött växtmaterial (t.ex. mossa) och innehåller en hög mängd kolinnehåll – vilket gör det idealiskt för att producera en långvarig värmekälla. Förutom att vara kostnadseffektivt är torvströbädden också mycket hållbar eftersom den kommer från förnybara källor som växter och träd snarare än från fossila bränslen som gas eller kol. Slutligen brinner torvströden jämnt utan att producera för mycket rök eller aska, vilket gör det enkelt att städa upp efter användning. 

Kutterspån, eldningsolja och torvströ ger många fördelar, t.ex. kostnadsbesparingar, miljömässig hållbarhet och bekvämlighet jämfört med traditionella metoder för uppvärmning av bostäder, t.ex. gasugnar eller elektriska värmare. Alla tre alternativen ger tillförlitliga värmekällor samtidigt som utsläppen minimeras så att du kan hålla dig varm utan att skada miljön i processen! Om du är intresserad av att prova något av dessa alternativ själv, kolla in Heat.se – de erbjuder en rad olika produkter för sticklingar, eldningsolja och torvströ! Handla nu!