Inredningsstugan

Inredningsguide

Nästa generation av möten

Enligt en studie blir videokonferenser för företag ett alltmer populärt sätt för företag att kommunicera och samarbeta. Tidigare var företagen tvungna att använda sig av dyra och tidskrävande researrangemang för att träffa kollegor eller kunder. Men med videokonferenser kan företagen nu träffas ansikte mot ansikte. Man måste se till att ha rätt mötesteknik för att inte störas av lagg och andra tekniska problem. Där kommer företag som Lav.se in. De installerar och inreder mötesrum åt dig för maximal prestanda. Se till att kolla in dem!