Inredningsstugan

Inredningsguide

Bygglovshandlingar och konstruktionsritningar vid renovering

Behöver du bygglovsritningar till renoveringen?

De flesta vet att det krävs bygglovshandlingar och att man ska ansöka om bygglov för uppförande av byggnader utomhus. Men alla vet inte vad som gäller vid större renoveringar inomhus. Om du vill öppna upp och ta bort en vägg, den kan vara bärande. Det kan vara svårt att veta själv om den behöver avväxlas eller inte och om det är en bärande konstruktion så kan det krävas en bygganmälan.

Innan du påbörjar något projekt så bör du kontakta en expert som har byggnadstekniska kunskaper och kan utfärda de dokument som krävs. Det kan röra sig om en konstruktionsritning för avväxling, av den bärande konstruktionen.

Det finns även andra byggprojekt och moment som kan kräva både bygganmälan och att det utfärdas bygglovshandlingar. Dessa skickar du sedan enkelt in till din kommun för bedömning. För att få lite mer inspiration om vilka ritningar som kan krävas kan du kolla på exempelvis referensobjekten på Docentbyggteknik.se sida.